Jiangsu Cenmen Equipment Corp.,ltd 품질 관리

제가 지금 온라인 채팅 해요
품질 프로필
인증
 • Jiangsu Cenmen Equipment Corp.,ltd

  표준:ISO9001:2015

  번호:HC SGS9001 2015 0118

  발급 일자:2018-12-11

  유효 기간:2021-12-10

  범위 / 범위:Design and Manufacture of Plastic Extruder

  발행:SGS

연락처 세부 사항
Jiangsu Cenmen Equipment Corp.,ltd

담당자: Ms. Jenny Lee

전화 번호: 86-025-58871191

팩스: 86-025-58491672

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)